Övning 2 - Bäckenlyft

A. BÅDA FÖTTERNA PÅ GOLVET

Ligg på rygg med böjda knän och båda fötterna i golvet. Håll armarna i kors på bröstet. Spänn nedre delen av magen. Gör ett bäckenlyft med spända skinkor. Spänn lårens baksidor och håll kvar i några sekunder. Håll ryggen stabil och rak.

B. BÅDA FÖTTERNA PÅ EN BÄNK

Ligg på rygg med böjda knän och båda fötterna på en bänk. Stöd med hälarna på bänken. Spänn nedre delen av magen. Gör ett bäckenlyft med spända skinkor. Spänn lårens baksidor och håll kvar i några sekunder. Håll ryggen stabil och rak.

C. EN FOT PÅ GOLVET MED SIDORÖRELSE

Ligg på rygg med en fot i golvet och det andra benet sträckt. Håll armarna i kors över bröstet, spänn nedre delen av magen. Lägg tyngden på foten mot golvet och gör ett bäckenlyft. För ut det sträckta benet i sidled och tillbaka. Håll ryggen stabil och rak.

PAR. FÖTTERNA MOT VARANDRA

Ligg på golvet och placera höger fot mot den andra personens vänstra fot. Håll händerna i kors över bröstet eller ha dem kvar som stöd i golvet. Lägg tyngden på foten mot golvet och gör tillsammans ett högt bäckenlyft med skinkorna spända. Spänn även nedre delen av magen. Håll kvar i några sekunder.